Cúng 49 Ngày: Cách Bày Bàn Thờ, Bài Cúng, Sắm Lễ Cúng Ngoài Mộ, Ở Nhà

Trong phong tục tập quán của người Việt, cúng 49 ngày là một trong những nghi lễ đặc biệt quan trọng được tổ chức cho người vừa mất. Dù vậy vẫn còn rất nhiều người, trong đó phần đông là các bạn trẻ vẫn chưa thực sự hiểu được tầm quan trọng của lễ cúng […]

Lập Bàn Thờ, Văn Khấn, Vàng Mã, Bài Cúng 100 Ngày cho người mới mất

Cúng 100 ngày là một trong những nghi lễ đặc biệt quan trọng được tổ chức cho người xấu số vừa từ biệt cõi trần. Vậy ý nghĩa của lễ cúng 100 ngày là gì và những nghi lễ, thủ tục cần thực hiện vào ngày này gồm những gì? Đồ Cúng Ba Miền sẽ […]